Jaką umowę wybrać

Autor: icm ród³o: Intercentrum

« Powrót

Jaki typ umowy wybrać, umowę pośrednictwa tzw. otwartą czy umowę na wyłączność ?
Agencja nieruchomości może przyjąć Państwa nieruchomość do sprzedaży na zasadach wyłączności lub na zasadach umowy tzw. otwartej (bez klauzuli wyłączności). Wybór należy do Państwa.

Umowa pośrednictwa z klauzulą wyłączności - dobrodziejstwo czy zbędne ograniczenie ?

 • umowa pośrednictwa na wyłączność (z klauzulą wyłączności) – podpisywana jest z jednym biurem pośrednictwa, klient nie zgłasza nieruchomości do innych biur, jedynym reprezentantem klienta jest biuro, z którym podpisano umowę na wyłączność;
 • wyłączność nie oznacza ograniczenia oferowania nieruchomości – wręcz przeciwnie – pośrednik, z którym podpisano umowę na wyłączność ma możliwość prezentowania oferty (mając pewność, że jest to jego oferta) w systemach wymiany ofert MLS (docierając jednocześnie do większości biur), mediach elektronicznych i prasie;
 • klient unika sytuacji, gdy po sprzedaży wciąż dzwoni telefon lub zgłaszają się chętni do nabycia nieruchomości;
 • mając ofertę na wyłączność pośrednik może zastosować pełen wachlarz narzędzi marketingowych, promocyjnych i reklamowych czego nie zrobi pośrednik, który takiej umowy nie posiada;
 • w przypadku umowy na wyłączność pośrednik bezwzględnie reprezentuje interesy sprzedającego;
 • pośrednik zapewni swoja wiedzę w zakresie oceny wartości nieruchomości, pomoże wyznaczyć najbardziej prawdopodobną cenę do uzyskania w oczekiwanym przez klienta okresie;
 • umowa zawarta jest na określony czas – zależny od rodzaju nieruchomości;
 • jeżeli w trakcie trwania umowy dojdzie do transakcji lub jeśli po okresie obowiązywania umowy dojdzie do transakcji z klientem wskazanym przez pośrednika klient jest obowiązany przekazać pośrednikowi należne wynagrodzenie - czy to oznacza ryzyko dla klienta ? - nie w sytuacji, kiedy uczciwie współpracuje z pośrednikiem, ma możliwość skorzystania z wiedzy i narzędzi do których w przypadku umowy otwartej czy samodzielnej sprzedaży nie miałby dostępu;
 • oferty na wyłączność traktowane są przez pośredników priorytetowo.

Zawarcie umowy na wyłączność to nie tylko jednostronny gest ze strony właściciela. To przede wszystkim obowiązek dla pośrednika, który musi dążyć do właściwego, jak najszerszego, uzasadnionego wyeksponowania oferty.

Umowa tzw. otwarta – brak ograniczeń czy ograniczenie możliwości ?

 • umowy tzw. otwarte mogą (i niestety zazwyczaj są) być podpisane z wieloma biurami – pośrednik nie ma więc możliwości oraz pewności co do sensu pełnej i wyczerpującej prezentacji nieruchomości;
 • pośrednik nie może w pełni identyfikować się z ofertą, reprezentować interesów sprzedającego, skoro w każdej chwili może się okazać, że oferta jest już nieaktualna;
 • pośrednik nie może oferować nieruchomości w sposób zadawalający (ograniczona ilość informacji, tak aby inni pośrednicy nie „zorientowali się”, że jest to również ich oferta oraz aby nie była rozpoznana przez inne osoby);
 • poziom zaangażowania finansowego, czasowego i organizacyjnego pośrednika jest na minimalnym poziomie co często skutkuje nie pełnym opisem nieruchomości oraz często mało wiarygodną informacją na jej temat;
 • umowy tzw. otwarte powodują, że oferta jest kopiowana i rozpowszechniana z coraz mniejszą gwarancją sprzedaży;
 • zgłoszenie oferty do wielu biur nie skutkuje ich zaangażowaniem w jej sprzedaż;
 • w umowie tzw. otwartej, przy ostatecznej transakcji pośrednik w takim samym stopniu reprezentuje sprzedającego jak i kupującego;
 • umowa tzw. otwarta tak naprawdę jest zamknięta u jednego tylko pośrednika !.

Umowa pośrednictwa na wyłączność w świetle przepisów prawnych.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po wnikliwej analizie klauzuli dotyczącej wyłączności uznał tę klauzulę za dozwoloną. Ma ona także oparcie w aktualnych przepisach prawnych. UoGN art. 180 nowy ustęp 3a:„Umowa pośrednictwa może być zawarta z zastrzeżeniem wyłączności na rzecz pośrednika lub przedsiębiorcy. Art. 550 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.”

Umowa pośrednictwa z klauzulą wyłączności to najlepszy sposób zabezpieczenia (wspólnych) interesów klienta i pośrednika !!!

« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

swiadectwa energetyczne