Centralny rejestr pośredników

Autor: icm_00 ród³o: Intercentrum

« Powrót

Do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z art. 179, ust. 4, ustawy o gospodarce nieruchomościami z dniem wpisu do centralnego rejestru pośredników w obrocie nieruchomościami osoba, o której mowa w ust. 2, nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego "pośrednik w obrocie nieruchomościami". Tytuł zawodowy "pośrednik w obrocie nieruchomościami" podlega ochronie prawnej. Po deregulacji w/w przepisy zostały usunięte...

Osoby, którym nadano licencje zawodowe pośrednika w obrocie nieruchomościami, podlegają wpisowi do centralnego rejestru pośredników w obrocie nieruchomościami. Z dniem wpisu do tego rejestru osoby te uzyskują prawo wykonywania działalności zawodowej jako pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

Zgodnie z art. 193, ust. 4 UoGN wyciągi z rejestrów podlegają m.in. publikacji na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra.


Z dniem 1 stycznia 2014 roku centralny rejestr pośredników i zarządców prowadzony przez właściwego ministra stracił moc prawną i został zamknięty !

Od 1 stycznia 2014 roku istotnie zmieniły się przepisy w zakresie świadczenia usług pośrednictwa i zarządzania oraz wymogi dla osób, które mogą wykonywać czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami.Dotychczasowe wymogi zostały zniesione, co oznacza, że usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami będzie mógł wykonywać każdy.

Jak zatem sprawdzić kompetencje osoby, u której zamawiamy usługę?

Polska Federacja Rynku Nieruchomości wprowadziła system potwierdzania kwalifikacji zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, w ramach którego uruchomiła Centralny Rejestr Pośredników i Zarządców nieruchomości PFRN.

W rejestrze można znaleźć szczegółowe informacje o osobach świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. Każdy profesjonalista figurujący w rejestrze to osoba, która wykazała się odpowiednim kwalifikacjami, na postawie których otrzymała Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN lub Zarządcy Nieruchomości PFRN.


Zobacz Centralny Rejestr (PFRN) pośredników i zarządców tutaj...>>


« Powrót

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

ekspert nieruchomosci pfrn