Centralny rejestr pośredników

Autor: icm_00 Źródło: Intercentrum

« Powrót

Zgodnie z art. 179, ust. 4, ustawy o gospodarce nieruchomościami z dniem wpisu do centralnego rejestru pośredników w obrocie nieruchomościami osoba, o której mowa w ust. 2, nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego "pośrednik w obrocie nieruchomościami". Tytuł zawodowy "pośrednik w obrocie nieruchomościami" podlega ochronie prawnej.

Osoby, którym nadano licencje zawodowe pośrednika w obrocie nieruchomościami, podlegają wpisowi do centralnego rejestru pośredników w obrocie nieruchomościami. Z dniem wpisu do tego rejestru osoby te uzyskują prawo wykonywania działalności zawodowej jako pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

Zgodnie z art. 193, ust. 4 UoGN wyciągi z rejestrów podlegają m.in. publikacji na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra.

Zobacz centralny rejestr pośredników, zarządców i rzeczoznawców tutaj...>>


« PowrótDane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruń
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

serwisy ogloszeniowe