Opłaty

Powrót | Nowości | Wszystkie | Archiwum

PCC

Podatek od czynności cywilno prawnych

Czytaj więcej

Taksa notarialna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz.U. nr 148, poz. 1564) z późniejszymi zmianami w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej określa maksymalne stawki wynagrodzenia za czynności notarialne dokonywane przez notariuszy prowadzących kancelarie notarialne.

Czytaj więcej

Opłata Sądowa

Opłata Sądowa za wpis w księdze wieczystej ...

Czytaj więcej

Wynagrodzenie biura

Za wykonane czynności pośrednictwa pośrednikowi przysługuje wynagrodzenie ustalone indywidulanie w umowie pośrednictwa (zawartej na piśmie pod rygorem nieważności).

Czytaj więcej

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruń
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

swiadectwa energetyczne