Oferta sprzedaży

Zobacz notes

Zg³oœ ofertê do nas

Zobacz wiêcej ofert z regionu
 

Powrót do strony wyszukiwaniaDodaj do notesu

Toruń, Podgórz, mieszkanie na sprzedaż, 2pokojowe

Nr oferty: Sm143336
Operacja: Sprzedaż
Kategoria: Mieszkanie
Lokalizacja: Toruń, Podgórz, ul. Bliska
Powierzchnia: 47,90
Cena: 201 000 PLN
Cena za m2: 4 196,24

Opis

Mieszkanie 2-pokojowe przeznaczone do sprzedaż znajduje się na Ip. Budynek zlokalizowany jest na Podgórzu, w odległości ok. 4 km od centrum miasta. Został on wybudowany w 1996 metodą tradycyjną z cegły. W niewielkiej odległości znajdują się punkty handlowo – usługowe, obiekty użyteczności publicznej, zabudowa mieszkaniowa. Teren wokół budynku jest zagospodarowany (urządzone chodniki, plac zabaw, zieleń).

Szczegó³y

liczba pokoi: 2
piętro: 1
rodzaj budynku: blok
materiał budowlany: cegła
rok budowy: 1996
rozkład: rozkładowe
standard: standardowe
kuchnia: okno normalne
łazienki: 1
osobne WC: 0
balkon: duży
ciepła woda: miejska
ogrzewanie: elektryczne CO
typ własności: spół. wł. z KW
termin wydania: natychmiast

Wstrzymane

 • 00 BUDYNEK (1)
 • 01 BUDYNEK (2)
 • 02 DUŻY POKÓJ (1)
 • 03 DUŻY POKÓJ (2)
 • 04 KUCHNIA
 • 05 MAŁY POKÓJ
 • 06 PRZEDPOKÓJ (1)
 • 07 PRZEDPOKÓJ (2)
 • 08 ŁAZINKA
 • 09 KLATKA SCHODOWA (1)
 • 10 KLATKA SCHODOWA (2)
 • 11 OSIEDLE
 • UKŁAD-MIESZKANIA.JPG

 

Przedstawione propozycje nie s¹ ofert¹ handlow¹ w rozumieniu przepisów prawa, lecz maj¹ jedynie charakter informacyjny. Wszelkie dane dotycz¹ce nieruchomoœci uzyskano na podstawie oœwiadczeñ zamawiaj¹cych. Wszelkie zdjêcia i teksty zamieszczone w tej ofercie, objête s¹ ochron¹ praw autorskich maj¹tkowych i osobistych, stanowi¹ jednoczeœnie w³asnoœæ w œwietle prawa autorskiego i ich wykorzystywanie do dalszego kopiowania lub rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora stanowi naruszenie praw autorskich i poci¹ga za sob¹ odpowiedzialnoœæ karn¹.

Leszek A. Hardek

Osoba do kontaktu

Leszek A. Hardek
(+48) 604 654.444
(+48) 56 654.04.44
hardek@intercentrum.com.pl

Poœrednik odpowiedzialny

Leszek A. Hardek
Nr licencji: 408

Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-06 17:58

Powrót do listy ofert Powrót do strony wyszukiwania Dodaj do notesu

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

swiadectwa energetyczne