Oferta wynajmu

Zobacz notes

Zg³oœ ofertê do nas

Zobacz wiêcej ofert z regionu
 

Powrót do strony wyszukiwaniaDodaj do notesu

Toruń, podziemne miejsce garażowe do wynajęcia

Nr oferty: Wlu639694
Operacja: Wynajem
Kategoria: Lokal użytkowy
Lokalizacja: Toruń, Bydgoskie, ul. Krasińskiego
Powierzchnia: 15,00
Cena: 150 PLN
Cena za m2: 10,00

Opis

Podziemne miejsce garażowe w nowym budynku z cegły, wybudowanym w 2011 roku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu (ul. Krasińskiego) do wynajęcia. Brama wjazdowa otwierana na pilota. Ogrodzona i zamknięta posesja 3 budynków. Możliwość wjazdu od ul. Mickiewicza i od ul. Krasińskiego. (Uwaga: pozostało już tylko jedno, ostatnie wolne miejsce...!)

Szczegó³y

typ lokalu: garaż
piętro: -1
rodzaj budynku: blok
liczba pomieszczeń: 1
termin wydania: natychmiast
dodatkowe informacje: podziemne stanowisko garażowe

Wynajête

  • 02 MIEJSCA GARAŻOWE
  • 01 BUDYNEK
  • 03 MIEJSCA GARAŻOWE
  • 04 WJAZD DO GARAŻY

 

Przedstawione propozycje nie s¹ ofert¹ handlow¹ w rozumieniu przepisów prawa, lecz maj¹ jedynie charakter informacyjny. Wszelkie dane dotycz¹ce nieruchomoœci uzyskano na podstawie oœwiadczeñ zamawiaj¹cych. Wszelkie zdjêcia i teksty zamieszczone w tej ofercie, objête s¹ ochron¹ praw autorskich maj¹tkowych i osobistych, stanowi¹ jednoczeœnie w³asnoœæ w œwietle prawa autorskiego i ich wykorzystywanie do dalszego kopiowania lub rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora stanowi naruszenie praw autorskich i poci¹ga za sob¹ odpowiedzialnoœæ karn¹.

Leszek A. Hardek

Osoba do kontaktu

Leszek A. Hardek
(+48) 604 654.444
(+48) 56 654.04.44
hardek@intercentrum.com.pl

Poœrednik odpowiedzialny

Leszek A. Hardek
Nr licencji: 408

Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-02 10:18

Powrót do listy ofert Powrót do strony wyszukiwania Dodaj do notesu

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

swiadectwa energetyczne