Oferta sprzedaży

Zobacz notes

Zg³oœ ofertê do nas

Zobacz wiêcej ofert z regionu
 

Powrót do strony wyszukiwaniaDodaj do notesu

Oferta sprzedaży domu w Osieku n/Wisłą

Nr oferty: Sd489471
Operacja: Sprzedaż
Kategoria: Dom
Lokalizacja: Osiek n/Wisłą
Powierzchnia: 105,00
Cena: 160 000 PLN
Cena za m2: 1 523,81

Opis

Dom wolno stojący, piętrowy z poddaszem, niepodpiwniczony, położony w Osieku n/Wisłą w odległości około 8 km od siedziby gminy Obrowo i około 15 km od Torunia. Wzniesiony w technologii tradycyjnej w 2002-2003 roku, przykryty dachem wielospadowym pokrytym gontem bitumicznym. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz tereny niezabudowane. Media: wodociąg i kanalizacja gminna oraz energia elektryczna. Nieruchomość stanowi kompleks 6 działek. Teren działek jest częściowo ogrodzony drewnianym płotem (w obrębie zabudowań). Na jednej z działek znajduje się stary budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami gospodarczymi (nie podlegający ochronie konserwatorskiej - stan techniczny jest niski i z tego powodu wartość budynku nie brana jest pod uwagę przy ustalaniu ceny nieruchomości). Dojazd do działek - drogą asfaltową. Walory przyrodnicze Osieka wiążą się z jego położeniem w dużym kompleksie leśnym oraz bliskością dwóch jezior (Jezioro Osiek i Jezioro Dzikowo).

Szczegó³y

pow. ca.: 105
typ zabudowy: wolno stojący
pow. działki: 4400
stan: zamieszkały - nie wykończony
rok budowy: 2002
materiał budowlany: suporeks
pokrycie dachu: dachówka bitumiczna (gont)
ilość kondygnacji: parterowy z poddaszem użytkowym
liczba pokoi: 4
kuchnia: 1
łazienki: 1
oddzielne WC: 0
ogrzewanie: węglowe/koksowe CO
kanalizacja: szambo
woda: miejska / gminna
prąd: tak + siła
gaz: nie
podpiwniczenie: nie
typ własności: hipoteczna
termin wydania: natychmiast

Wynajête

 • 01 WIDOK
 • 02 WIDOK
 • 03 WIDOK Z BOKU
 • 04 SALON
 • 05 ŁAZINKA (1)
 • 06 ŁAZIENKA (2)
 • 07 KUCHNIA
 • 08 POKÓJ
 • 09 PP
 • 10 PP
 • 11 PP
 • 12 PP
 • 13 STRYCH
 • SCHEMAT.JPG

 

Przedstawione propozycje nie s¹ ofert¹ handlow¹ w rozumieniu przepisów prawa, lecz maj¹ jedynie charakter informacyjny. Wszelkie dane dotycz¹ce nieruchomoœci uzyskano na podstawie oœwiadczeñ zamawiaj¹cych. Wszelkie zdjêcia i teksty zamieszczone w tej ofercie, objête s¹ ochron¹ praw autorskich maj¹tkowych i osobistych, stanowi¹ jednoczeœnie w³asnoœæ w œwietle prawa autorskiego i ich wykorzystywanie do dalszego kopiowania lub rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora stanowi naruszenie praw autorskich i poci¹ga za sob¹ odpowiedzialnoœæ karn¹.

Leszek A. Hardek

Osoba do kontaktu

Leszek A. Hardek
(+48) 604 654.444
(+48) 56 654.04.44
hardek@intercentrum.com.pl

Poœrednik odpowiedzialny

Leszek A. Hardek
Nr licencji: 408

Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-04 14:26

Powrót do listy ofert Powrót do strony wyszukiwania Dodaj do notesu

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

ekspert nieruchomosci pfrn