Oferta sprzedaży

Zobacz notes

Zg³oœ ofertê do nas

Zobacz wiêcej ofert z regionu
 

Powrót do strony wyszukiwaniaDodaj do notesu

Bydgoszcz; obiekt użytkowy na sprzedaż

Nr oferty: Sou167100
Operacja: Sprzedaż
Kategoria: Obiekt użytkowy
Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Skośna
Powierzchnia: 912,60
Cena: 2 152 500 PLN
Cena za m2: 2 358,65

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana dwoma budynkami: socjalno-biurowym o powierzchni 95m2 oraz magazynem o pow. 817,6 m2. Budynek socjalno-biurowy o ścianach murowanych z wykorzystaniem gazobetonu oraz ociepleniem styropianem jest budynkiem parterowym nie podpiwniczonym. Konstrukcja dachu drewniana pokryta gontem bitumicznym. Zestawienie pomieszczeń: wiatrołap - 4,5; pomieszczenie sanitarne - 6,9; dział sprzedaży 40; biuro- 9,9 oraz 10,1; komunikacja- 2,8; szatnia- 7,5. Budynek ogrzewany za pomocą pieca dwufunkcyjnego typu Vaillant, grzejniki typu konwektor. Okna PCV. Magazyn - budynek parterowy w konstrukcji stalowej w jednej części jednonawowy, w drugiej jako hala dwunawowa. Okna z profili aluminiowych., bramy typu hormann. Hala magazynowa nie ogrzewana, wydzielona funkcjonalnie część ogrzewana dmuchawą. Plac wybrukowany kostką brukową oraz płytami. Nieruchomość ogrodzona. Cena nieruchomości z VAt 2.152.500 PLN, cena przy zwolnieniu z VAT 2000.000 PLN.

Szczegó³y

typ nieruchomości: zespół budynków
materiał budowlany: gazobeton
powierzchnia działki (m2): 2750
prąd: tak
woda: tak
gaz: tak
ogrzewanie: gazowe piec dwufunkcyjny
kanalizacja: miejska/gminna

Wstrzymane

 • 1 WIDOK OGÓLNY
 • 2 BUDYNEK
 • 20 WIDOK Z GÓRY
 • 21 PLAN POMIESZCZEŃ
 • 3 BUDYNEK (WEJŚCIE)
 • 4 PLAC MAGZYNOWY
 • IMG_0163.JPG
 • IMG_0165.JPG
 • IMG_0166.JPG
 • IMG_0167.JPG
 • IMG_0168.JPG
 • IMG_0169.JPG
 • IMG_0171.JPG
 • IMG_0173.JPG
 • IMG_0174.JPG
 • IMG_0175.JPG
 • IMG_0176A.JPG
 • IMG_0178.JPG
 • IMG_0179.JPG
 • IMG_0181.JPG
 • IMG_0185.JPG

 

Przedstawione propozycje nie s¹ ofert¹ handlow¹ w rozumieniu przepisów prawa, lecz maj¹ jedynie charakter informacyjny. Wszelkie dane dotycz¹ce nieruchomoœci uzyskano na podstawie oœwiadczeñ zamawiaj¹cych. Wszelkie zdjêcia i teksty zamieszczone w tej ofercie, objête s¹ ochron¹ praw autorskich maj¹tkowych i osobistych, stanowi¹ jednoczeœnie w³asnoœæ w œwietle prawa autorskiego i ich wykorzystywanie do dalszego kopiowania lub rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora stanowi naruszenie praw autorskich i poci¹ga za sob¹ odpowiedzialnoœæ karn¹.

Leszek A. Hardek

Osoba do kontaktu

Leszek A. Hardek
(+48) 604 654.444
(+48) 56 654.04.44
hardek@intercentrum.com.pl

Poœrednik odpowiedzialny

Leszek A. Hardek
Nr licencji: 408

Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-09 15:05

Powrót do listy ofert Powrót do strony wyszukiwania Dodaj do notesu

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

sj expert pfrn