Oferta wynajmu

Zobacz notes

Zg³oœ ofertê do nas

Zobacz wiêcej ofert z regionu
 

Powrót do strony wyszukiwaniaDodaj do notesu

Toruń; Bydgoskie garaż do wynajęcia

Nr oferty: Wlu181659
Operacja: Wynajem
Kategoria: Lokal użytkowy
Lokalizacja: Toruń; Bydgoskie Przedmieście
Powierzchnia: 18,00
Cena: 170 PLN
Cena za m2: 9,44

Opis

Murowany garaż na Bydgoskim Przedmieściu (ul. Krasińskiego) w zespole garażowym. Drzwi drewniane. Łatwość dojazdu i manewrowania. Garaż dostępny bezpośrednio z ulicy. W garażu jest kanał.

Szczegó³y

typ lokalu: garaż
liczba pomieszczeń: 1
termin wydania: od zaraz
dodatkowe informacje: murowany garaż w zespole garażowym

Wynajête

  • GARAŻ DO WYNAJĘCIA
  • GARAŻ DO WYNAJĘCIA

 

Przedstawione propozycje nie s¹ ofert¹ handlow¹ w rozumieniu przepisów prawa, lecz maj¹ jedynie charakter informacyjny. Wszelkie dane dotycz¹ce nieruchomoœci uzyskano na podstawie oœwiadczeñ zamawiaj¹cych. Wszelkie zdjêcia i teksty zamieszczone w tej ofercie, objête s¹ ochron¹ praw autorskich maj¹tkowych i osobistych, stanowi¹ jednoczeœnie w³asnoœæ w œwietle prawa autorskiego i ich wykorzystywanie do dalszego kopiowania lub rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora stanowi naruszenie praw autorskich i poci¹ga za sob¹ odpowiedzialnoœæ karn¹.

Małgorzata Kostrzewa

Osoba do kontaktu

Małgorzata Kostrzewa
(+48) *** ******
(+48) 56 654.04.44
m.kostrzewa@intercentrum.com.pl

Poœrednik odpowiedzialny

Leszek A. Hardek
Nr licencji: 408

Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-28 16:33

Powrót do listy ofert Powrót do strony wyszukiwania Dodaj do notesu

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

ekspert nieruchomosci pfrn