Oferta wynajmu

Zobacz notes

Zg³oœ ofertê do nas

Zobacz wiêcej ofert z regionu
 

Powrót do strony wyszukiwaniaDodaj do notesu

Toruń; Bydgoskie garaż do wynajęcia

Nr oferty: Wlu133890
Operacja: Wynajem
Kategoria: Lokal użytkowy
Lokalizacja: Toruń; Bydgoskie Przedmieście
Powierzchnia: 15,00
Cena: 140 PLN + opłaty i media
Cena za m2: 9,33

Opis

Podziemny i ogrzewany garaż na Bydgoskim Przedmieściu (ul. Mickiewicza) w ogrodznym budynku mieszkalnym. W garażu dostępny jest prąd. Drzwi drewniane zamykane na dwa zamki. Posejsa jest zamykana dodatkową bramą.

Szczegó³y

typ lokalu: garaż
piętro: 0
rodzaj budynku: blok
liczba kondygnacji: 0
liczba pomieszczeń: 1
termin wydania: od zaraz

Wynajête

  • 01 WIDOK
  • 02 WIDOK
  • 03 WIDOK
  • 04 WIDOK
  • 05 WIDOK ULICY
  • 07 WIDOK ULICY

 

Przedstawione propozycje nie s¹ ofert¹ handlow¹ w rozumieniu przepisów prawa, lecz maj¹ jedynie charakter informacyjny. Wszelkie dane dotycz¹ce nieruchomoœci uzyskano na podstawie oœwiadczeñ zamawiaj¹cych. Wszelkie zdjêcia i teksty zamieszczone w tej ofercie, objête s¹ ochron¹ praw autorskich maj¹tkowych i osobistych, stanowi¹ jednoczeœnie w³asnoœæ w œwietle prawa autorskiego i ich wykorzystywanie do dalszego kopiowania lub rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora stanowi naruszenie praw autorskich i poci¹ga za sob¹ odpowiedzialnoœæ karn¹.

Leszek A. Hardek

Osoba do kontaktu

Leszek A. Hardek
(+48) 604 654.444
(+48) 56 654.04.44
hardek@intercentrum.com.pl

Poœrednik odpowiedzialny

Leszek A. Hardek
Nr licencji: 408

Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-17 18:14

Powrót do listy ofert Powrót do strony wyszukiwania Dodaj do notesu

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

karta praw klienta