Oferta wynajmu

Zobacz notes

Zg³oœ ofertê do nas

Zobacz wiêcej ofert z regionu
 

Powrót do strony wyszukiwaniaDodaj do notesu

Toruń; miejsce garażowe w budynku wynajmiemy

Nr oferty: Wlu082232
Operacja: Wynajem
Kategoria: Lokal użytkowy
Lokalizacja: Bydgoskie, ul. Broniewskiego/Słowackiego
Powierzchnia: 16,00
Cena: 150 PLN
Cena za m2: 9,38

Opis

Do wynajęcia podziemne miejsce garażowe w budynku z cegły, wybudowanym w 2010 roku na na Bydgoskim Przedmieściu (ul. Broniewskiego / Słowackiego). Brama wjazdowa otwierana na pilota. (Uwaga: pozostało już ostatnie wolne miejsce...!)

Szczegó³y

typ lokalu: garaż
piętro: 0
rodzaj budynku: blok
liczba kondygnacji: 4
liczba pomieszczeń: 1
termin wydania: natychmiast

Wynajête

 • 01 BUDYNEK
 • 02 PODZIEMNE MIEJSCA GARAŻOWE
 • 03 PODZIEMNE MIEJSCA GARAŻOWE
 • 04 PODZIEMNE MIEJSCA GARAŻOWE
 • 05 PODZIEMNE MIEJSCA GARAŻOWE
 • 06 PODZIEMNE MIEJSCA GARAŻOWE
 • 07 PODZIEMNE MIEJSCA GARAŻOWE
 • 08 PODZIEMNE MIEJSCA GARAŻOWE
 • 09 PODZIEMNE MIEJSCA GARAŻOWE
 • 10 PODZIEMNE MIEJSCA GARAŻOWE
 • 11 PODZIEMNE MIEJSCA GARAŻOWE
 • 12 WJAZD DO GARAŻY
 • 13 SCHEMAT - UKŁAD

 

Przedstawione propozycje nie s¹ ofert¹ handlow¹ w rozumieniu przepisów prawa, lecz maj¹ jedynie charakter informacyjny. Wszelkie dane dotycz¹ce nieruchomoœci uzyskano na podstawie oœwiadczeñ zamawiaj¹cych. Wszelkie zdjêcia i teksty zamieszczone w tej ofercie, objête s¹ ochron¹ praw autorskich maj¹tkowych i osobistych, stanowi¹ jednoczeœnie w³asnoœæ w œwietle prawa autorskiego i ich wykorzystywanie do dalszego kopiowania lub rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora stanowi naruszenie praw autorskich i poci¹ga za sob¹ odpowiedzialnoœæ karn¹.

Małgorzata Kostrzewa

Osoba do kontaktu

Małgorzata Kostrzewa
(+48) *** ******
(+48) 56 654.04.44
m.kostrzewa@intercentrum.com.pl

Poœrednik odpowiedzialny

Leszek A. Hardek
Nr licencji: 408

Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-17 18:14

Powrót do listy ofert Powrót do strony wyszukiwania Dodaj do notesu

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

cepi