Oferta sprzedaży

Zobacz notes

Zg³oœ ofertê do nas

Zobacz wiêcej ofert z regionu
 

Powrót do strony wyszukiwaniaDodaj do notesu

Golub Dobrzyń, j.Grodno; działki na sprzedaż

Nr oferty: Sdz150706
Operacja: Sprzedaż
Kategoria: Działka
Lokalizacja: Golub Dobrzyń, j.Grodno
Powierzchnia: 547,00
Cena: 24 600 PLN
Cena za m2: 44,97

Opis

Dwie działki rekreacyjne (547+580), położone w miejscowości Nowogród, w powiecie golubsko-dobrzyńskim, nad jeziorem Grodno (około 300m). Wymiary działek około 17x34. Jezioro bardzo czyste - pierwszej klasy czystości. Nad jeziorem znajduje się piaszczysta, strzeżona plaża, pomost, restauracja, wypożyczalnia sprzętu wodnego. Sklep spożywczy w odległości około 300m. Okolica niezwykle malownicza: sąsiedztwo lasów, teren pofalowany. Na terenie każdej z działek znajdują się przyłacza gminne wodociągu i kanalizacji. W okolicy domy całoroczne i rekreacyjne. Do Golubia Dobrzynia około 3 km.

Szczegó³y

typ działki: rekreacyjna
uzbrojenie: częściowo uzbrojona
typ własności: hipoteczna

  • 01 - DZIAŁKI NAD JEZIOREM
  • 02 - DZIAŁKI NAD JEZIOREM
  • 03 - DZIAŁKI NAD JEZIOREM
  • 04 - DZIAŁKI NAD JEZIOREM
  • 05 - DZIAŁKI NAD JEZIOREM
  • 06 - DZIAŁKI NAD JEZIOREM
  • 07 - DZIAŁKI NAD JEZIOREM
  • 08 DZIAŁKI NAD JEZIOREM
  • 09 - DZIAŁKI NAD JEZIOREM
  • 10 - DZIAŁKI NAD JEZIOREM

 

Przedstawione propozycje nie s¹ ofert¹ handlow¹ w rozumieniu przepisów prawa, lecz maj¹ jedynie charakter informacyjny. Wszelkie dane dotycz¹ce nieruchomoœci uzyskano na podstawie oœwiadczeñ zamawiaj¹cych. Wszelkie zdjêcia i teksty zamieszczone w tej ofercie, objête s¹ ochron¹ praw autorskich maj¹tkowych i osobistych, stanowi¹ jednoczeœnie w³asnoœæ w œwietle prawa autorskiego i ich wykorzystywanie do dalszego kopiowania lub rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora stanowi naruszenie praw autorskich i poci¹ga za sob¹ odpowiedzialnoœæ karn¹.

Leszek A. Hardek

Osoba do kontaktu

Leszek A. Hardek
(+48) 604 654.444
(+48) 56 654.04.44
hardek@intercentrum.com.pl

Poœrednik odpowiedzialny

Leszek A. Hardek
Nr licencji: 408

Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-08 10:36

Powrót do listy ofert Powrót do strony wyszukiwania Dodaj do notesu

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

spon pomorza i kujaw