Oferta wynajmu

Zobacz notes

Zg³oœ ofertê do nas

Zobacz wiêcej ofert z regionu
 

Powrót do strony wyszukiwaniaDodaj do notesu

Obiekt produkcyjno magazynowy

Nr oferty: Wou446443
Operacja: Wynajem
Kategoria: Obiekt użytkowy
Lokalizacja: Mała Nieszawka
Powierzchnia: 400,00
Cena: 4 400 PLN + VAT i opłaty
Cena za m2: 11,00

Opis

Obiekt produkcyjno – usługowy składający się z jednorodzinnego domu oraz przylegających do niego budynków gospodarczych. Umiejscowiony przy głównej drodze Małej Nieszawki w ciągu domków jednorodzinnych. Idealnie nadaje się do prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno produkcyjnej jak i biurowej. Spełniać też może funkcje magazynowe dzięki dużym pomieszczeniom na parterze, do których jest dogodny dojazd. Pomieszczenia od 9 do 68 m2, ogrzewanie z własnego pieca węglowego, obiekt częściowo podpiwniczony z garażem pod budynkiem. Możliwość wynajęcia zarówno wszystkich pomieszczeń, jak i tylko ich części. Dodatkowo istnieje możliwość dzierżawy znajdujących się w nich maszyn. Bardzo zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą osobiście.

Szczegó³y

typ nieruchomości: usług-produk.
pow. działki: 1300
liczba kondygnacji: 2
wysokość kondygnacji: 2,8; 4,5
materiał budowlany: Suporeks, gips
liczba pomieszczeń: 16
prąd: Tak + Siła
woda: Miejska
gaz: Nie
kanalizacja: Tak
ogrzewanie: CO-koksow.-węgl.
wydanie: Od zaraz

 • 01 POMIESZCZENIE BIUROWE
 • 02 POMIESZCZENIE BIUROWE
 • 03 ŁAZIENKA NA PIĘTRZE
 • 04 MAGAZYNEK
 • 05 POMIESZCZENIE PRODUKCYJNE NA PIĘTRZE
 • 06 KLATKA SCHODOWA
 • 07 POMIESZCZENIE PRODUKCYJNE
 • 08 POMIESZCZENIE PRODUKCYJNE
 • 09 MAGAZYNEK
 • 10 POMIESZCZENIE PRODUKCYJNE
 • 11 MAGAZYN

 

Przedstawione propozycje nie s¹ ofert¹ handlow¹ w rozumieniu przepisów prawa, lecz maj¹ jedynie charakter informacyjny. Wszelkie dane dotycz¹ce nieruchomoœci uzyskano na podstawie oœwiadczeñ zamawiaj¹cych. Wszelkie zdjêcia i teksty zamieszczone w tej ofercie, objête s¹ ochron¹ praw autorskich maj¹tkowych i osobistych, stanowi¹ jednoczeœnie w³asnoœæ w œwietle prawa autorskiego i ich wykorzystywanie do dalszego kopiowania lub rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora stanowi naruszenie praw autorskich i poci¹ga za sob¹ odpowiedzialnoœæ karn¹.

Robert Zaklikowski

Osoba do kontaktu

Robert Zaklikowski
(+48) 604 654044
(+48) 56 654.04.44
rzaklikowski@intercentrum.com.pl

Poœrednik odpowiedzialny

Leszek A. Hardek
Nr licencji: 408

Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-18 14:04

Powrót do listy ofert Powrót do strony wyszukiwania Dodaj do notesu

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

ekspert nieruchomosci pfrn