Oferta sprzedaży

Zobacz notes

Zg³oœ ofertê do nas

Zobacz wiêcej ofert z regionu
 

Powrót do strony wyszukiwaniaDodaj do notesu

Kamienica w centum Torunia na sprzedaż

Nr oferty: Sk972936
Operacja: Sprzedaż
Kategoria: Kamienica
Lokalizacja: Toruń, starówka
Powierzchnia: 592,10
Cena: 3 000 000 PLN
Cena za m2: 5 066,71

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest kamienica położona w Centrum Torunia na Starym Mieście wybudowana w XIX wieku. Kamienica jest zamieszkała, lokatorów posiada każde z dziesięciu znajdujących sie w niej mieszkań. Ponadto w kamienicy znajdują sie również 3 lokale użytkowe o powierzchni 70 m2, 34.1 m2 oraz 46 m2 dla którego założona jest odrębna księga wieczysta. Ogrzewanie mieszkań za pomocą pieców kaflowych, z których część posiada wkłady ekektryczne. Kamienica jest położona w bardzo dobrej lokalizacji, pomimo iż znajduje się w ścisłym centrum Torunia, jest do niej bardzo dogodny dojazd samochodem oraz znajdują sią przed nią liczne parkingi. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do osobistego zapoznania się z ofertą, która będzie bardzo dobrą lokatą kapitału przynosząca zyski przez bardzo długi czas. Powierzchnie mieszkań: 30,34 m2; 35,64m2 ; 64 m2; 31,40 m2; 36,28 m2; 53,7 m2; 31,35 m2; 36,28 m2; 56 m2; 24,61 m2.

Szczegó³y

liczba kondygnacji: 3-piętrowa
pow. działki: 204
lokale użytkowe: 3
lokale mieszkalne: 10
rok budowy: XIX wiek
typ własności: hipoteczna
termin wydania: do uzgodnienia

  • PRZEPRASZAMY ZA BRAK ZDJĘĆ

 

Przedstawione propozycje nie s¹ ofert¹ handlow¹ w rozumieniu przepisów prawa, lecz maj¹ jedynie charakter informacyjny. Wszelkie dane dotycz¹ce nieruchomoœci uzyskano na podstawie oœwiadczeñ zamawiaj¹cych. Wszelkie zdjêcia i teksty zamieszczone w tej ofercie, objête s¹ ochron¹ praw autorskich maj¹tkowych i osobistych, stanowi¹ jednoczeœnie w³asnoœæ w œwietle prawa autorskiego i ich wykorzystywanie do dalszego kopiowania lub rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora stanowi naruszenie praw autorskich i poci¹ga za sob¹ odpowiedzialnoœæ karn¹.

Robert Zaklikowski

Osoba do kontaktu

Robert Zaklikowski
(+48) 604 654044
(+48) 56 654.04.44
rzaklikowski@intercentrum.com.pl

Poœrednik odpowiedzialny

Leszek A. Hardek
Nr licencji: 408

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-16 11:33

Powrót do listy ofert Powrót do strony wyszukiwania Dodaj do notesu

Dane teleadresowe

ul. Kraszewskiego 28; 87-100 Toruñ
tel./fax: (+48) 56-654.04.44, 56-654.09.99
infolinia gsm: (+48) 600 803.802 poczta@intercentrum.com.pl

swiadectwa energetyczne